All posts by springoutadmin

Aberration Alternative Village Show / Sioe Pentref Amgen

A fabulous night was had by all! Photos by Keith Morris>>
Sioe Pentref Amgen Aberration Alternative Village Show

Gwener 17 Awst 8yh (Drysau’n agor am 7.30yh am beirniadu a stondiau)
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth: Y Tŷ Haf £12 / £10 (Arweiniad oed 16+)  TOCYNNAU>>

Friday 17 August 8pm (doors open for judging and sideshows 7.30pm)
Aberystwyth Arts Centre: Summer House, £12 / £10 concs (Age guidance 16+) TICKETS>>

Dewch yn llu, ymunwch â ni am sioe pentref amgen wrth i Aberration fynd o dan y gynfas am y tro cyntaf erioed! Bydd tocynnau yn caniatau mynedfa i bopeth yn cynnwys y cystadlaethau. Digwyddiad yn bennaf yn Saesneg.

Join us to queer up the village show, as Aberration goes under canvas for the first time ever! Tickets cover the whole evening including competitions. Event mainly in English.

Gwisg ffansi – meddyliwch cabaret yn cwrdd â sioe’r pentref yn cwrdd â’n byd LGBTQIA+. // Dress with pizazz – think cabaret meets village show meets our LGBTQI+ world.

Er mwyn eich adloniant ac i’ch ymhyfrydu…
FOR YOUR EDIFICATION & DELIGHT…

Andrew Logan (by Philippe Vogelezang)

Ar y soffa gyda Andrew Logan – yr arlunwyr chwedlonol (dyfeisiwr y Miss Byd amgen a’r Amgueddfa Cerflunwaith ym Merriew) bydd yn sgwrsio gyda’n cyflwynydd Helen Sadler am ei fywyd disglair.

On the Sofa with Andrew Logan – the legendary artist (creator of Alternative Miss World and the Museum of Sculpture in Berriew) will be chatting about his glittery life with our host, Helen Sandler.

Quercus Burlesque – Alawon swmpus gan bumawd o glerwyr chwit-chwat.
Quercus Burlesque – stomping melodies from a quintet of maladjusted minstrels

Quercus Burlesque band playing
Quercus Burlesque

Cortina Ford – burlesque ar y set gefn
Cortina Ford – burlesque on the back seat

Sioe Dalent Pentref Aberration – gair ar lafar, cwîns a hwyl y syrcas
Aberration Village Talent Show – spoken word, drag and circus acts strut their stuff

Coroni’r wisg orau / Best Costume – Crowning

Hwyl gyda lluniau gwisg ffansi  / Dressing-up Photo Fun

Sioe Cŵn wedi’u stwffio / Stuffed Dog Show – bring your favourite toy pooch! The show will be in the interval – enter your favourite stuffed doggie, any age, size, shape. Prize for best in show. No live dogs permitted.

Tombola elusennol a mwy
Charity Tombola + More

Dosbarthiadau Cystadlu
COMPETITION CLASSES

 

 

 

 

 

 

 

Cyrraedd am 7:15y.h. er mwyn arddangos eich…

 • Cacennau a teisennau gwych
 • Ffrwythau neu llysiau selebs
 • ‘Titfer Tat’ – Het ffansi o nwyddau wedi’u ailgylchu
 • Esgidiau fflora a ffawna

Fel y mae ym mhob sioe bentref lleol, mae meini prawf cystadlu llym yn berthnasol.  Manylion>>

Arrive at 7.15pm to enter your…

 • Fabulous Fairy Cakes and Sponges
 • Celebrity Vegetable or Fruit
 • Titfer Tat – hat from recycled materials
 • Flora and Fauna in Footwear

As in all the best village fairs, strict competition criteria apply – click here for details>>

BOOK NOW AND LET’S MAKE THIS OUR BEST NIGHT EVER! // ARCHEBWCH RWAN!
TOCYNNAU>>   TICKETS>>

Cefnogwyr: Mae Aberration ar daith yn ystod yr haf drwy nawdd hael Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a gwesty llysieuol Over The Rainbow. Rhaglenwyd y daith gan SpringOut ac Enfys Aber. Diolch yn fawr iawn i bawb!

Supporters: Aberration is on tour this summer with funding from Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwyth University and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber. Diolch yn fawr i bawb! 

‘Aberration’ yn mynd i’r Eisteddfod

Aberration ar Daith: Yr Eisteddfod

Dydd Gwener Awst 10fed, 1pm, Llwyfan y Llannerch (Picnic 4a6)
Eisteddfod 2018, Bae Caerdydd

Yr awdur a’r darlledwr Mike Parker sy’n cyflwyno detholiad o cabaret hoyw blasus. Harmoniau o’r enaid gan Mer Gân, a llenyddiaeth llafar gan aelodau Cywion Cranogwen.

[Eng:] Aberration’s first visit to the National Eisteddfod is presented by Mike Parker, with music from Mer Gân and spoken word from Cywion Cranogwen. On the ‘Llanerch’ stage in Cardiff Bay at 1pm on Friday 10 August. Free entry. Event in Welsh.

Mae Aberration yn noson gelfyddydol LHDT+ yn Aberystwyth, sy’n teithio dros yr haf gyda chefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri, Lywodraeth Cymru, Gwesty Over the Rainbow. Diolch yn fawr. 

Aberration goes to L Fest

Aberration goes to L Fest

Mae Aberration yn mynd i ‘L Fest’

Cabaret: 7yh Sadwrn 14 Gorffennaf 2018, Llandudno
Aberration is going on tour for the first time this summer, starting at L Fest in Llandudno. We will put on a fabulous cabaret at 7pm on the Saturday night, 14 July 2018.
Frankie Sinatra
Frankie Sinatra

Take your seat for the Aberration Cabaret, hosted by Helen Sandler. With Archibald Tactful – proto-god, cement-lover and experimental dancer; Ali Cocks twirling from the aerial hoop; sharp spoken word from radio star Sarah McCreadie; the mellow voice of Frankie Sinatra… and the world’s first Sex Noise Orchestra, conducted by Rachael Clerke.

L Fest is a whole weekend of music, arts, comedy and workshops for lesbian and bi women, and their friends and families of all genders. The festival is now SOLD OUT. If you are lucky enough to have a ticket, this includes entry to the cabaret (subject to room capacity). Good access.

Aberration launched in Aberystwyth five years ago and is now hitting the road with funding from Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwyth University, and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber (Aberystwyth University’s LGBT staff network). Expect the unexpected!

Village Show competition entries / dosbarthiadau cystadlu

Aberration Alternative Village Show

Competition Classes

[Cymraeg isod]

How to enter: Coming to the Aberration Village Show on 17 August 2018? Want to enter the produce, baking, flower arranging, or handicrafts competitions? Here’s how…

Buy a ticket for the evening and arrive at 7.15pm to be registered by the Show Secretary and have time to display your entries.

Judging will be by appearance only (no tasting) and will be by the audience between 7.30 and 8pm and in the interval.

Fabulous Fairy Cakes and Sponges

 • 6 decorated fairy cakes/cupcakes or one sponge. Presented on a plate, depicting any aspect of LGBTQIA+ culture in fabulous fashion.

Celebrity Vegetable or Fruit

 • A vegetable or fruit (or small group thereof) decorated with flair and imagination to depict a queer icon of your choice

Titfer Tat

 • Handicrafts: an item of headgear created from recycled materials. As practical or fantastical as you choose. Entries must be not more than 1 metre width/height and wearable.

Flora and Fauna in Footwear

 • An arrangement of cut flowers and/or (dead) fauna presented in an item of footwear.

~0~

Cymraeg:

Meini Prawf Cystadlu yn y Sioe Bentref Amgen Aberration

Dosbarthiadau Cystadlu

Sut i gystadlu: Isod mae’r manylion am sut y gallwch gystadlu yn Sioe Bentref Aberration ar 17 Awst 2018…

Prynwch docyn ar gyfer y noson a chyraeddwch am 7:15y.h. mewn da bryd i gofrestru gyda Ysgrifenydd y Sioe ac arddangos eich gwaith.

Bydd y cynnyrch yn cael eu barnu drwy ymddangosiad yn unig (dim blasu). Y gynulleidfa bydd yn gwneud y gwaith beirniadu, a hynny rhwng 7:30 a 8:00y.h ac hefyd yn ystod yr egwyl.

Cacennau a teisennau gwych

Gofynnir am 6 o gacennau tylwyth teg/cacennau cwpan neu un cacen sbwng wedi’u cyflwno ar blât wedi’u haddurno efo unrhyw elfen o naws gwych LGBTQIA+. 

Ffrwythau neu llysiau selebs

Addurnwch ffrwyth neu lysieuyn (neu grŵp bach ohonynt) gyda hwyl a dychymyg i ddarlunio eicon hoyw o’ch dewis. 

‘Titfer Tat’ – Het ffansi o nwyddau wedi’u ailgylchu

Crefft: Creu penwisg allan o nwyddau wedi’u hailgylchu.  Yn ymarferol neu anhygoel, eich dewis chi! Ni ddylai’r penwisg fod yn fwy na 1 metr o led/uchder ac mae’n rhaid bod yn bosib i’w wisgo!

Esgidiau fflora a ffawna

Trefniant o flodau a/neu ffawna (marw) wedi’u cyflwyno mewn esgid.

Aberration on Tour / Aberration ar Daith

Tour dates:

Sarah McCreadie

14 July / 14 Gorffenaf, L Fest, Llandudnolfest.co.uk
with spoken word artist Sarah McCreadie & cabaret surprises

10 Awst, 1yh, Eisteddfod, Llwyfan Y Llannerch, Caerdydd: eisteddfod.cymru
10 August, 1pm, National Eisteddfod, Llannerch stage, Cardiff: eisteddfod.wales

17 August, 8pm, ‘The Summer House’ (marquee), Aberystwyth Arts Centreaberystwythartscentre.co.uk
17 Awst, 8yh, ‘Y Tŷ Haf’ (pabell), Aberystwyth Arts Centreaberystwythartscentre.co.uk/cy

14 September, 7.30pm, Galeri Caernarfon
14 Medi, 7.30yh, Galeri Caernarfon

More details coming soon. We are grateful to Arts Council Wales for a grant to support the tour, using funds from National Lottery. Other funders include Aberystwyth University. Diolch yn fawr iawn!

Aberration on the Red Carpet

film still
Emma Lloyd as ‘Powertool Personage’ in Avocados Are Not the Only Fruit

Aberration on the Red Carpet

17 May 2018 at 7pm
Aberystwyth Arts Centre Studio

(Cymraeg isod) FREE ADVANCE TICKETS FROM ABERYSTWYTH ARTS CENTRE BOX OFFICE (01970 623232):
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/talks-spoken-word/aberration-red-carpet

A showcase of short films from the Iris Prize and creative writing from the Write It Out community project. Featuring the premiere of our own Aberration film, Avocados Are Not the Only Fruit.

This is a free event to mark IDAHOBIT Day (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Come and celebrate our LGBT+ fabulousness through community stories, poems and films!

Made possible by: Iris Prize, Literature Wales, SpringOut, Enfys Aber, Aberystwyth University and Aberystwyth Arts Centre.

CYMRAEG:

Tocynnau ymlaen llaw am ddim yn Swyddfa Tocynnau Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth (01970 623232):
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/talks-spoken-word/aberration-red-carpet

7yh ar 17 Mai yn Stiwdio Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth

Ymunwch â ni! Straeon cymunedol, barddoniaeth a ffilmiau. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, am Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Thrawsffobia a Biffobia.

Cefnogir gan Wobr Iris, Llenyddiaeth Cymru, SpringOut, Enfys Aber, Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018, Aberystwyth

Ymlaen Gyda’n Gilydd

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2018
8 Mawrth 2018
Amgueddfa Ceredigion, Ffordd y Môr, Aberystwyth
Drysau’n agor am 6.30yp

[English>>]

Cymraeg: Diwrnod Rhyngwladol y Menywod: Bydd Amgueddfa Ceredigion yn cyflwyno noswaith ddifyr o sgwrsio a thrafod, a cherddoriaeth gan y Bung Bung Belles.

Bydd panel amrywiol o fenywod lleol sy’n ymgyrchwyr yn siarad am sut allwn ni weithio i greu byd mwy cyfartal. Cewch daith dywys o amgylch yr amgueddfa cyn i bopeth ddechrau, ac yn y diwedd bydd cyfle i’r gynulleidfa ymuno yn y drafodaeth. Mae’n argoeli i fod yn noson llawn ysbrydoliaeth. Croeso i bawb. Trefnwyd mewn partneriaeth ag Aberration.

Y Cadeirydd: Joanne Hopkins
Y Panel: Amal Abu-Bakare, Andrea Hammel, Kate Rose, Michelle Pooley

£6 Gostyngiadau: £5

 

International Women’s Day 2018 Aberystwyth

Forward Together

International Women’s Day
Thursday 8 March  2018
Ceredigion Museum, Aberystwyth
Doors open 6.30pm

{Cymraeg>>}

English: To mark International Women’s Day, Ceredigion Museum presents a stimulating evening of talks and discussion, followed by music from the Bung Bung Belles.

A diverse panel of local women campaigners will speak about how we can work towards an equal world. With a museum talk beforehand and audience discussion at the end, this promises to be an inspiring night. All welcome. Organised in partnership with Aberration.

Chair: Jo Hopkins Panel: Amal Abu-Bakare, Andrea Hammel, Kate Rose, Michelle Pooley

£6 Concession: £5

Ceredigion Museum, Terrace Road, Aberystwyth

FULL PROGRAMME: 

Bookstalls with Honno Publishers and Planet Magazine

Charity Chocolate Egg raffle for Aberaid and West Wales Domestic Abuse Service

7.00  Gallery: talk about artist Seren Morgan Jones with Alice Briggs Assistant Curator.

7.15 Time to chat and settle in for the evening. Bar open. 

7.30  Video

7.35 Welcome by Carrie Canham, Museum Curator. 

7.40 Jo Hopkins, Aberystwyth University and Senior Sponsor of the Home Office Gender Equality Network: Why does Wales need an International Women’s Day? 

8.00 Women and activism: panel discussion chaired by Jo Hopkins

Andrea Hammel, Aberaid’s work with refugees

Kate Rose, Trans Champion within the Welsh Government, on transactivism

8.20  Q&A

8.30 Amal Abu-Bakare, Aberystwyth University, on race, Islamic feminism and intersectionality.

Michelle Pooley, Director, West Wales Domestic Abuse Service, on the work of her organisation. 

8.50 Q&A 

9.00 Thanks from Carrie Canham

Contribute to story wall and filming.

Break for refreshments

9.30  Charity Chocolate Egg Raffle with Carrie Canham

9.40  Harmonies from the Bung Bung Belles 

10.30 EndsThe evening will be filmed by Amy Daniel – an opportunity to have your voice heard
Photographer: Jess Rose
Event funded by WEN

 

——————–

Write It Out: creative writing workshops

WRITE IT OUT!

Creative Writing Workshops

Have you got a story to tell from your own life or your wild imagination?
Do you want to find out more about writing, or take your writing in new directions? 

Helen Sandler is leading a series of creative writing workshops (in English) for LGBTQI+ adults, in Aberystwyth.

 • Starts Tues 20 March 6.30-8.30pm
 • Six workshops (20/3, 27/3, 10/4, 17/4, 24/4, and 1/5 or 8/5 to be confirmed)
 • For lesbian, gay, bi, queer, trans, non-binary, genderqueer and intersex people
 • Enjoyable and supportive atmosphere
 • A chance to write both poetry and short stories
 • Showcase reading on 17 May for IDAHOBIT Day
 • Suitable for beginners and more experienced writers
 • Age 18+
 • Only £15 for the whole course (or let us know if you can’t afford this).

Aberystwyth University have kindly offered a room on campus for the sessions. The course is run with funding from Literature Wales.

Email Helen to sign up: helensandler@gmail.com

Helen Sandler is a writer and editor based near Machynlleth. She has published two novels and various edited anthologies. Helen is the host and co-programmer of Aberration, the LGBT+ arts night in Aberystwyth.  She has run writing courses in Liverpool and London and looks forward to sharing her enthusiasm with a new group closer to home.

Comments from participants in Helen’s last project:
‘The whole course was transfantastic!’
‘I’m pleased about feeling accepted and making friends’
‘I found the feedback useful and inspiring’
‘It was an amazing course which has really helped my writing skills, improving my confidence’
‘I am pleased that with the group’s support, I will be able to read to an audience.’

Note: For those further south, a similar course is available in Carmarthen with another tutor, Karen Brewer. We hope to publish a joint pamphlet from the two projects and bring the two groups together at the showcase reading.

Aberration: “Forbidden Lives” {Cym}

Noson Hanes:
“Forbidden Lives”

{Go to English>>}

23 Chwefror 2018, 7.45yh, Stiwdio, Aberystwyth Arts Centre

Noson arbennig yn nodi Mis Hanesyddol LHDT y DU gyda thrafodaethau byrion a pherfformiadau am straeon cuddiedig o Gymru (ac ambell i gongl o Loegr).

Mi fydd Mike Parker yn dangos cip olwg o’i lyfr nesaf, “On the Red Hill”, sy’n astudiaeth glodforus o ‘hoyw gwledig’ trwy hanes cariadon howy yn yr ugeinfed ganrif.

Mi fydd aelodau o Glitter Cymru, grŵp cymdeithasol BAME LHDT Caerdydd yn trafod eu ffilm benigamp ‘Glitter’, a grëwyd gan Iris Outreach. (Yn ogystal, rydym yn edrych ymlaen at ffilm fydd Abberation yn ei greu gydag Iris).

Cawn glywed am lyfr newydd Norena Shopland, Forbidden Lives (Seren, £12.99): Straeon gwir ryfeddol am y bobl a death o’n Blaenau yn LHDT Cymru.

Daw Tom Marshman ran o’i ddarn theatr sy’n cael ei ddatblygu. Dechreuir “The Geoffrey Train” gyda ‘heddwas golygus’ a dyn hardd ar drên yn ystod y 1950au.

… Ac ymddangosiad gan Fenywod Llangollen.

Cefnogir gan Gwesty Over the Rainbow a Prifysgol Aberystwyth.

*RHYBUDD: mi fydd y digwyddiad yn un gwych ac felly yn gwerthu allan!*

Tocynnau >>

Calendr Mis Hanes Aber (Saes)>>