Tag Archives: Aberystwyth

Aberration Blast from the Past

Aberration presents

Blast from the Past

7.45pm Friday 3 March 2017, Aberystwyth Arts Centre, £7.50

Devils in Human Shape by Tom Marshman
Devils in Human Shape by Tom Marshman (pic: Vonalina Cake)

A fabulous evening about lesbian, gay, bi and trans lives, for LGBT History Month. With live music, theatre, talks, discussion and charity raffle…

‘The Devils in Human Shape’ – veiled gossips whisper about unspeakable sins in Tom Marshman’s theatrical interpretation of 18th century sodomy cases.
Ciaran O’Driscoll, as seen on The Voice, sings his way through queer musical history from Broadway to Bronski Beat.

ciaran4
Norena Shopland talks about the holes left in women’s history when sexual orientation and gender identity are overlooked.
Book launch & poetry recital from Archibald Tactful (Rachael Clerke): proto-God, cement-lover, experimental dancer.
Amy Daniel and Harry Heuser on the extraordinary eccentric collector, George Powell of Nanteos.
Charity raffle with prizes generously donated by Sophies, Rummers and the Arts Centre.
With your host for the evening, Helen Sandler.

Diolch yn fawr / big thanks for financial support to: Aberystwyth University; Over the Rainbow vegetarian guesthouse.

Croeso i bawb / all welcome. Aberration is organised by SpringOut and Enfys Aber in partnership with Aberystwyth Arts Centre.

Book your tickets now from Aberystwyth Arts Centre>>

—–

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Cabarration 2016

Aberration

CABARRATION

8pm 21 October 2016 (doors 7.30pm)
Aberystwyth Arts Centre – Great Hall
A cabaret night with a very queer bite!

Book tickets here>>

cabarrationweb-medium

AMAZING ACTS…

Jonathan Mayor

jonathanmayorgoldJonathan Mayor will be entertaining us with his cutting comedy – dressed up in glitter-storm Bollywood drag and delivered with twinkly chutzpah. Coming all the way from Gaychester just to entertain you.

‘A self-obsessed glittery queen with a larger than life personality who arrives onstage in a bamboozling mix of innuendo’ – Manchester Evening News
‘Very funny’ – Michael Palin
‘Marvellously wicked’ – Sarah Millican

www.jonathanmayor.co.uk
Twitter: @jonathanmayor

Lynette Frances

lynettefranceswebLynette Frances is a hit wherever she plays, from L Fest to an intimate bar, combining an amazing voice with a love of entertaining. She will play a range of rock and country covers to get us in the Friday night vibe. Later in the evening, Lynette will be teaching us all a line-dance so get your dancing shoes on!

Lynette lives on the south coast of England and has been performing since the age of 12. She runs the Way Out Country Facebook group for LGBT lovers of country music and line-dancing.

lynettefrances.webs.com
Twitter: @LynetteFrances

Ashleigh Owen

ashleighturnAshleigh Owen will be performing an extract from her one-woman show, ‘The Rise and Fall Of The Hamburger Queen’, which can be seen in full at the Unity Theatre, Liverpool, as part of Homotopia.

Ashleigh’s mum wouldn’t let her dance, because dancing killed her dad. ‘He went down into the splits and never got up again.’ She danced in secret until the day came to break the news to her mother: she was leaving for London to become a famous dancer. Bright lights, big city, wide-eyed Scouser… what could possibly go wrong?

www.ashleighowen.co.uk
Twitter: @AshleighPOwen

Sparkles Hoop Troupe

sparkles2Hula-hoop dancing from Cardiff’s amazing Sparkles Hoop Troupe. This community troupe is fully inclusive and hooping crazy.

‘The funniest, finest and most dynamic act in Cardiff!’ – We Are Cardiff Press

sparkleshooptroupe.simdif.com
Twitter: @sparkleshoop

Ernie Sparkles

sparkles7Fun ‘boylesque’ (male burlesque) from Ernie Sparkles. Cheeky in every way!


Bois y Fro

boisAberystwyth’s own vocal quartet, Bois y Fro, have been singing together off-and-on for 10 years and more. With a repertoire ranging from folk to classical to modern (and a lot of things in between) in both Welsh and English, there’s sure to be something for everyone when these guys take the stage.

Twitter: @boisyfro

Plus…

Hosted by Aberration favourite Helen Sandler, with raffle and bar. The evening has an LGBTQI+ theme (lesbian, gay, bi, trans, queer, intersex, and all-round inclusive). All open-minded people are welcome at this fun and friendly night. “You don’t have to be queer to be here.” Dress to impress!

Subscribe to our Aberration mailing list
Join our event on Facebook for updates>>

Book your tickets now through Aberystwyth Arts Centre>>

Aberration is brought to you by SpringOut and Enfys Aber, in partnership with Aberystwyth Arts Centre. Without the financial and practical support of the Arts Centre, this year's Cabarration could not take place (or not unless we charged three times as much for the tickets) so please come along, show your support for the biggest queer-themed night in Mid Wales and have a fabulous night. Diolch yn fawr!

 

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

New acts at Aberration

{archived posts follow from previous events}

New acts

More fab performers at Aberration: Out for Summer

Aberration recently put out a call for new performers and we had a terrific response. We are delighted to have two new acts at Aberration Out for Summer on 27 May.

IMG_0102

Leonie Campbell is a poetry slam winner and a student on the creative writing MA at Aber. She has won two ECWS poetry slams and been published in The Wait anthology and in Wales Within.

Jess Jones is a singer-songwriter based in Wales who plays melodic, emotional original ballads, and covers a wide range of pop and rock music. Come along and see Jess and Leonie perform at Aberration Out for Summer!

More info

Book through Aberystwyth Arts Centre

Save

Save

Aberration: Out for Summer

Aberration

OUT FOR SUMMER

THEATR + CERDDORIAETH + GAIR LLAFAR // THEATRE + MUSIC + SPOKEN WORD

A hot night of Aberration music, theatre and spoken word with Tom Marshman, Kedma, Mike Parker, Helen Sandler and new acts! Champagne auction for Ugandan safe house for LGBT people. Event in English. Tickets on sale now at £7.50 from Aberystwyth Arts Centre.

miniflyeroutweb

RHAGLEN

{scroll down for English}

Bydd Tom Marshman yn cyflwyno detholiad o ei sioe newydd, Kings Cross Remix, fel gwaith ar y gweill. Gwau at ei gilydd o straeon y bobl a brofodd yn llaw gyntaf, mae sioe ‘un dyn’ Tom yn dathlu lleisiau aflafar o Lundain y 1980au.

Mae Tom yn artist perfformiad sy’n trawsnewid cyfrifon bob dydd i mewn i theatr. Mae gwaith blaenorol yn cynnwys ‘Move Over Darling’.

“Un o’r pethau mwyaf cyffrous am waith Marshman yw ei allu i ddewis pwnc sy’n ymddangos yn fach ac edrychwch drwy’r haenau i ddatgelu rhywbeth annisgwyl a dwys” – Big Issue

GWEITHDY Bydd Tom hefyd yn cynnal gweithdy cyn Aberration, am addasu cyfweliadau am sgript. Yn addas ar gyfer pawb, os ydych yn gwybod am theatr neu beidio. Chi jyst angen i fod hyd am gymryd rhan! Manylion.
+++

KedmaMae Kedma yn leisydd proffesiynol o Aberystwyth sydd wedi graddio yn ddiweddar gyda Gradd Dosbarth Cyntaf Anrhydedd o Sefydliad Cerddoriaeth Fodern Prydain ac Iwerddon (BIMM) sy’n cael ei ystyried yn eang fel ysgol flaenllaw Ewrop ar gyfer cerddoriaeth gyfoes.

Mae hi bellach yn gweithio fel cerddor sesiwn gigio yn helaeth fel prif leisydd a chefnogaeth ar gyfer lleoliadau o fri, teledu, radio, llong fordaith ayyb. Yn fwyaf diweddar bu’n perfformio fel egwyddor ganwr yn ‘The Ballroom Bloomsbury’ ar gyfer lansiad y sioe arobryn “London Never Dies”ar gyfer y Clwb Cabaret Llundain. Yn lleol, efallai y byddwch yn adnabod hi o berfformiadau gyda “Elinor Powell’s Sgarmes”.

Mae ei llais yn gyfoethog ac yn llawn enaid ac mae ei pherfformiadau yn gwbl hudolus.

www.kedmamacias.co.uk

+++

Mike Parker yn sôn am ei lyfr newydd, The Greasy Poll (Y Lolfa, Mai) –  y dyddiadur am ei ymgyrch rhwystro i gael ei ethol yn Aelod Seneddol dros Geredigion.

Fel Sais hoyw, nid oedd llenor Mike Parker y dewis amlwg fel ymgeisydd Plaid Cymru yn eu sedd targed o Geredigion yn yr etholiad cyffredinol 2015. Diolch i’r afluniadau gwarthus y wasg, daeth yr ymgyrch yn frwnt  fel un o’r gwaethaf yn hanes yr ardal; gan alw ar hiliaeth, homoffobia, creu Stormydd ar Twitter a chyfraniad gan yr heddlu. The Greasy Poll ydi dyddiadur “ddoniol, cyffrous a brawychus” (Patrick McGuiness) Mike o’r ymgyrch a’i gwersi ehangach ar sut mae ein system wleidyddol yn ein methu. Byddwch un o’r rhai cyntaf i glywed Mike yn darllen o gofiant doniol a ddeifiol.

+++

Nid yw Helen Sandler yn un o’r tîm Aberration yn unig, mae hi hefyd yn awdur. Bydd Helen yn darllen i ni oddi wrth ei nofel nwydus newydd, ‘The Wishmistress’, am ddwy fenyw yn ceisio peidio â chael affêr.

HEFYD Ocsiwn Bwced Siampaen ar gyfer y tŷ diogel a gefnogwn yn Uganda ar gyfer pobl LHDT. Mae Bar Rummers wedi rhoddwyd yn garedig i ni magnwm o Siampaen. Byddwn yn arwerthu i ffwrdd mewn ffordd arbennig – cael gwybod mwy ar y noson a dod â rhywfaint o arian parod!

Ar ôl y digwyddiad aros i sipian coctels gyda’r artistiaid yn y bar Canolfan y Celfyddydau ac ar y teras.

ARCHEBWCH EICH TOCYNNAU NAWR!

=====

PROGRAMME

Tom Marshman will present an extract from his new show, Kings Cross Remix, as a work in progress. Woven together from the stories of the people who experienced it first hand, Tom’s one-man show celebrates the raucous voices of 1980s London.

TomMarshmanWebXTom is a performance artist who transforms everyday accounts into theatre. Previous work includes the acclaimed Move Over Darling.

“One of the most exciting things about Marshman’s work is his ability to pick a seemingly small subject and peel back the layers to expose something unexpectedly profound” – Big Issue

WORKSHOP Tom will also run a workshop before Aberration, about turning interviews into a script. Suitable for everyone, whether you know about theatre or not. You just need to be up for taking part! Details.
+++

Mike Parker will read from and talk about his new book, The Greasy Poll (Y Lolfa, May) – the diary of his thwarted campaign to be elected as MP for Ceredigion last year.

As a gay Englishman and a writer, Mike was not the obvious choice for Plaid Cymru candidate. Thanks to the outrageous distortions of the press, the campaign became the filthiest in the area’s history, invoking racism, homophobia, Twitterstorms and police involvement.

GreasyPollWebThe Greasy Poll is Mike’s “funny, thrilling and terrifying” (Patrick McGuiness) diary of the campaign, and its wider lessons on how our political system is failing us. Be one of the first to hear Mike read from this hard-hitting and humorous memoir.

+++
Kedma is a professional vocalist from Aberystwyth who has recently graduated with a First Class Honours Degree from The British & Irish Modern Music Institute (BIMM) which is widely regarded as Europe’s leading school for contemporary music.

She now works as a session musician gigging extensively as a lead and backing vocalist for prestigious venues, TV, radio, cruise ship etc. Most recently she performed as a principal vocalist at The Bloomsbury Ballroom for the launch of the award-winning show London Never Dies for The London Cabaret Club. Locally, you may recognise her from performances with Elinor Powell’s Sgarmes.

Her voice is rich and soulful and her performances are completely captivating.

www.kedmamacias.co.uk

+++
Helen Sandler is not just one of the Aberration team, she’s also a writer. Helen will be reading to us from her sultry new novel, The Wishmistress, about two women trying not to have an affair.

PLUS Champagne Bucket Auction for the safe house we support in Uganda for LGBT people. Rummers Bar have kindly donated a magnum of champagne. We will be auctioning it off in a special way – find out more on the night and bring some cash!

After the event please stay to sip cocktails with the artists in the Arts Centre bar and on the terrace.

BOOK YOUR TICKETS NOW!

Aberration, 1st feb Aberystwyth Arts Centre. Photo by Daryl Ras Gdalya Jemmott

Aberration workshop: Turned Tales

Aberration workshop

Turned Tales – Creating a script from interviews

A special workshop on the magic of turning interviews into scripts, arranged by Aberration

5.30 to 7pm Friday 27 May. Meet at 5.15pm at Aberystwyth Arts Centre box office to go to the room (Creative Unit 5 & 6). £5, book in advance, limited to 15 places

TomMarshmanWebCrop

Tom Marshman is a performance artist who transforms everyday accounts into theatre. For his Kings Cross (Remix) theatre project about 1980s gay London (pictured), Tom went through a process of having group chats over tea, then more intimate one-on-one interviews, which were recorded and transcribed before being worked into a script.

In this workshop, Tom will give an insight into his process, share tips, and talk about the issues of working with other people’s stories. He hopes to inspire people to start to collect stories and see that everyone has a fascinating tale to tell, even if they don’t know it yet.

Workshop tickets £5 from Aberystwyth Arts Centre box office.

After the workshop, Tom will be performing an extract from Kings Cross (Remix) at Aberration: Out for Summer – an evening of theatre, spoken word and music with an LGBT theme.

Cabarration 10 October 2015

previously at Aberration…

Aberration Cabaret

A Queer thing’s happening at the Arts Centre

Saturday 10 October 2015, Great Hall, Aberystwyth Arts Centre

LouSafireWeb
Lou Safire

Doors open 7.30pm (with entertainment while you settle in); show starts 8pm

Tickets: £12 / £9 from Aberystwyth Arts Centre box office

Join us for the return of Cabarration: the cabaret night with a very queer bite. Prepare to be amazed by a glitzy line-up of local and national talent in the Great Hall, from burlesque to comedy via circus and song.

LGBT theme (lesbian, gay, bisexual and trans). All welcome. Dress style: putting on the glitz.

“The rich atmosphere could only be described as Gatsbian with a queer twist!” – Ego magazine

Starring:

Bethany Black
Bethany Black

Bethany Black: Standup comedy from Bethany Black, who played Helen in Channel 4’s Cucumber & Banana, and will appear in the next series of Doctor Who. Funny, fabulous and queer. ‘Something quite special and unique… I was genuinely grateful for the experience.’ – Time Out

Lou Safire: Bohemian burlesque and vaudeville from a man who is 96% Extrovert, 4% Polyester. Lou brings together circus and striptease, strutting his stuff and scaring the horses.

Kate O’Donnell: Kate returns to Aberration with ‘A Short History of My Tits’, told with music, tassels and pizzazz. As seen at Mother’s Ruin in Manchester and Duckie’s in London. ‘Loud and proud trans woman making waves’ – Sunday Times

Kate O'Donnell
Kate O’Donnell

Arms Like Legs: ‘Four apocalyptic noise spirits invite you to succumb to the whims of sound for the liquefied pleasure of all!’ Imagine Black Sabbath blended with Patti Smith with a handful of doom and hip hop thrown in. 2013 MidMad Band Slam winners.

Nic Herriot will be reading us one of her cheeky short stories. She lives locally with her wife and, when not trying to tame the jackdaws who live in her chimney,  enjoys researching plots for her erotica.

Maj Ikle is proud to live off grid in a rural women’s community, not a million miles from Aber. She will be performing the first chapter of her forthcoming autobiography, entitled ‘Maggie Thatcher made me an SM Dyke’.

Ali Cocks: last seen teaching us all some moves on the pole, Ali will be making magical shapes in the air from her new aerial hoop. Ali also teaches pole fitness classes in Aberystwyth. Accompanied by Lucy Edwards.

Aber’s newest musical duo, László Xavia and Emily Farr, are influenced variously by Paolo Nutini, Passenger, Amy McDonald and Alanis Morissette. The result is a melodious set that you may well be the first to hear!

We will have a charity raffle in aid of LGBT good causes with fab prizes donated by local businesses including meals out, drinks and a weekend away.

Ali Cocks
Ali Cocks (by Craig Kirkwood)

Cabarration is hosted by Helen Sandler, who  has compered at the York Lesbian Arts Festival, L Fest and London’s Bar Wotever. Keeping you happy through the night. Unless you don’t like to be happy – no pressure.

The night ends with DJ and dancing – everyone’s favourite DJ Boundary (of Swing City fame) will play us out.

Oh, what a night! Don’t miss it!
BOOK NOW>>

View photos from last year’s Cabarration>>

 

Aberration is programmed by Enfys Aber (Aberystwyth University Staff LGBT Pride Society) and SpringOut, and is a partnership with Aberystwyth Arts Centre.

Aberration May 2015 PROGRAMME

[ARCHIVE RECORD OF PAST EVENT]
Aberration presents:

Hoyw Heddiw // Gay Today

>>Cymraeg yma>>

7pm (for 7.30) Saturday 9 May 2015
Main Hall, International Politics Building,
Aberystwyth University, Penglais Campus
£7 (includes a glass of wine)
Aberration, 1st feb Aberystwyth Arts Centre. Photo by Daryl Ras Gdalya Jemmott

What’s it like to be LGBT in Wales (and beyond)?
An evening of live music, discussion and readings

7pm Drinks

7.30pm Introduction by Dr Jenny Mathers, head of the International Politics department, an expert in Russian human rights issues including Pussy Riot and anti-gay legislation.

7.45pm Discussion about being LGBT in Wales, with our fabulous panel:

Jaci Taylor, who served as mayor of Aberystwyth in 2000-01, with her partner as mayoress.

Gareth Lloyd Roberts, director of Aberystwyth Arts Centre, past producer at Wales Millennium Centre.

Paddy O’Malley, co-editor and founder of The Aberystwyth EGO magazine and part of Sgarmes singing group.

Chaired by Elisa Haf, an Aber native with a degree in International Politics from the university and an interest in left-wing feminism.

The panel will be held in Welsh and English, with simultaneous translation. Followed by Q&A – join in with your questions for the panel.

8.45pm Interval

9pm Richard Margraff Turley will read from and talk about his new novel, The Cunning House, about attacks on gay culture in Regency London and the raid on the White Swan molly house.

9.15pm Multilingual live music from Machynlleth’s answer to Edith Piaf – Nicola Burgess & friends.

10pm Ends – come with us up to the Arts Centre to buy a drink in the bar and continue the conversation.

Timings are approximate. Programme subject to change.

Aberration is brought to you by Enfys Aber (Aber Uni’s LGBT staff network) and SpringOut (arts events for women, LGBT folk and friends).

>>View photos of the last fabulous Aberration>>

Aberration Quiz 27 Feb

Aberration Quiz

Blackouts (smaller)

Queer Quiz, Friday 27 February 2015

Dickie Beau is performing his show Blackouts: Twilight of the Idols at Aberystwyth Arts Centre and the Aberration team have arranged a fun pre-show quiz in the theatre bar at 5.45pm prompt, as part of LGBT History Month UK.
Bring your friends or join a team to meet new people. Questions will include the queer history of Wales and a photo quiz. Ends in time for a chat or a bite to eat before the show. All welcome, whether you are lesbian, gay, bi, undecided, straight, trans, intersex, whatever.
£1 per person on the night.
Quizmasters Mike Parker & Helen Sandler.
It’s Aberration’s first birthday so we hope you will raise a glass with us to celebrate!
Please book separately for the show, see below.
Quiz organised by SpringOut and Enfys Aber for Aberration.

Blackouts: Twilight of the Idols

Drag fabulist Dickie Beau shapeshifts through a shadowy soundscape of lost souls in a theatrical trip to the subconscious underworld of his future self. Bringing to life extraordinary audio artefacts, Dickie leads us on a bewitching adventure in found sound as he channels the ghosts of his childhood idols. Includes previously unheard tapes of Marilyn Monroe’s final interview.

Book your ticket to the Blackouts show on the Aberystwyth Arts Centre website>>

Cabarration lineup announced

CABARRATION:

Aberration meets cabaret!

[Rhaglen Cymraeg>>

Cabaret night with a very queer bite
8pm Saturday 8 November 2014, Great Hall, Aberystwyth Arts Centre, £10

Doors 7.30pm (with entertainment while you settle in), main show onstage at 8pm.

Book online now!

Starring:

Sgasgarmes-2132rmes: Aber’s dynamic close-harmony chorus gives it some glitter, bringing you camp classics, pop covers in two tongues… and surprises.

 

MimiAmore

Mimi Amore: A burlesque star who is sexy, humorous and downright dazzling, Mimi has been voted ‘Legend in the Making’.

IzzyRabeyIzzy Rabey & Bill Sutton: Izzy’s knockout voice soars through jazz classics and her own soulful songs.

 

 

 

AliCocksLowRes

Ali Cocks: Melding dance, gymnastics and aerial arts with pole-dancing in a unique show of fitness and thrills.

hilaryramsden

 

Hilary Ramsden: The surreal and funny rebel clown of Ceredigion.

 

HelenSandler

 

Helen Sandler: Your host for the night.

 

Ted Wroxley: Amazing table magician with nothing up his sleeve.

 

Cabaret artist Mar Gonga (photo: Dawn Kilner)

Mar Gonga: Juggling her magic crystal ball.

VestaClitoriaThe Swan Vestas: The music hall’s last surviving male impersonator treads the boards in the cheeky style of Tipping the Velvet.

 

 

 

Grit book coverCarey Wood-Duffy: Short passionate poems from the Cardiff American’s new collection, Grit.

 

 

 

george 2George Sandifer-Smith: Aber-based poet engages the audience with both humour and depth.

Emily Farr: … And her guitar!

Plus Raffle in aid of LGBT causes overseas, with acerbic writer and broadcaster Mike Parker, Plaid Cymru’s out gay parliamentary candidate for Ceredigion.

parkerplaid

Prizes from Over the Rainbow vegetarian guesthouse, Light of Asia Indian restaurant, Sombrero at Sophie’s, Irie’s cocktail lounge, Rummer’s bar and other friends of Aberration. Proceeds from raffle and popcorn sales will be distributed by Stonewall to LGBT causes overseas.

And at the end of the evening, DJ Boundary (Swing City) returns by popular demand to fill the dancefloor till late.

boundary

Book online now!

Don't miss this amazing night, which is an Aberration event, programmed by SpringOut and Enfys Aber supported by Aberystwyth Arts Centre. You won't find many LGBT arts events in Mid Wales and we're proud that Aberration is giving lesbian, gay, bisexual and trans audiences and their friends top-quality nights out in Aberystwyth.