Category Archives: Cymraeg

Aberration: All Queered Up 19 Feb 2016

Amy Dillwyn
Amy Dillwyn (R&S Morris)

All Queered Up

Celebrating LGBT History Month

Dathlu Mis Hanes LGBT

7.45pm Friday 19 February 2016 (doors open 7.30pm) Aberystwyth Arts Centre Studio

7:45pm Gwener 19 Chwefror (drysau am 7:30pm) Stiwdio Canolfan y Celfyddydau

Tickets £7.50 from box office // Tocynnau £7.50 o’r Swyddfa Docynnau:
www.aberystwythartscentre.co.uk  01970 623232

An evening of talks, discussion
and music

Noswaith o gerddoraeth, siarad a thrafod

The life, loves & literature of Amy Dillwyn

Amy Dillwyn (1845-1935) was an iconoclastic novelist and a trailblazing female industrialist, described as ‘one of the most remarkable women in Great Britain’. For over 30 years, she was inspired and troubled by her unrequited love for the woman she called her ‘wife’ in her diaries, a story which she tells over again in her fiction.  This talk takes in the life, loves, and literature of this cigar-smoking pioneer. Presented by Dr Kirsti Bohata of Swansea University.

Cyflwyniad i’r awdur Amy Dillwyn gan Kirsti Bohata o Brifysgol Abertawe.

A conversation with Miss Frances Power Cobbe and Miss Mary Charlotte Lloyd

Frances Power Cobbe
Frances Cobbe

The writer and women’s rights campaigner Frances Power Cobbe (1822-1904) and her lifelong partner, the sculptor Mary Charlotte Lloyd, met in Rome. They lived together first in London and then near Dolgellau. Buried a century ago in the churchyard at Llanelltyd, they speak from beyond the grave about their lives and passions. Presented by Aberration’s own Jane Hoy and Helen Sandler.

Sgwrs o du hwnt i’r bed gyda’r awdur ac ymgyrchwr hawliad menwyod Frances Power Cobbe, a’i phartner oes a cherflunydd Mary Charlotte Lloyd. Cyflwynir gan Jane Hoy and Helen Sandler.

Thinking Gay Pictures: Art History and Gay Men 

The ‘father of art history’ was a gay man, J.J.  Winckelmann (1717 – 1768). His writings changed the way people viewed art. This illustrated talk looks at the effect his sensibility had on generations of  gay men and the ways in which they made, viewed and pursued sculptures and pictures – and represented their own desires. Presented by Professor Colin Cruise of Aberystwyth University.

Sgwrs am Gelf Hoyw gan Colin Cruise o Brifysgol Aberystwyth.

GirodetEndymionWeb
The Sleep of Endymion by Anne-Louis Girodet

Discussion

The evening is chaired by historian Norena Shopland, who will get us all talking about the LGBT lives of the past. Norena’s focus is the enormous influence people from Wales have made on all aspects of sexual orientation and gender identity. But when it comes to people from history, can we retro-sexualise individuals? Are modern terms such as homosexual and transgender appropriate?

Caiff y noswaith ei Chadeirio gan yr Hanesydd Norena Shopland, a fydd hefyd yn siarad am fywydau pobl LGBT y gorffennol.

Music

StephanieFineganWeb
Stephanie Finegan

Musical interlude from Stephanie Finegan: singer-songwriter, poet, force of nature.

Bydd cerddoriaeth byw gan gyfansoddwraig a’r gantores Stephanie Finegan.

Info & booking

Event in English // Mae’r digwyddiad yma yn Saesneg.

All welcome // Croeso i bawb

Tickets £7.50 from box office // Tocynnau £7.50 o’r Swyddfa Docynnau:
www.aberystwythartscentre.co.uk  01970 623232

Join our Facebook group: Aberration Cymru

‘Be part of the queer arts scene that’s taking Mid Wales by storm’ – Diva magazine

Aberration is brought to you by Enfys Aber and SpringOut, in partnership with Aberystwyth Arts Centre.
Partneriaeth rhwng Enfys Aber, SpringOut a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Aberration Mai 2015 RHAGLEN

Aberration yn cyflwyno:

Hoyw Heddiw // Gay Today

>>English here>>

Nos Sadwrn, Mai’r 9fed, 7yh (am 7.30)
Neuadd yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol,
Prifysgol Aberystwyth, Campŵs Penglais
£7 y tocyn gyda gwydraid o win

>>Prynwch tocynnau>>
Aberration, 1st feb Aberystwyth Arts Centre. Photo by Daryl Ras Gdalya Jemmott

Beth yw profiad LGBT yng Nghymru
heddiw (a thu hwnt)?
Noswaith llawn trafodaeth,
darlleniadau a cherddoriaeth fyw

7yh Diodydd

7.30yh Cyflwyniad gan Dr Jenny Mathers, pennaeth yr adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac arbenigydd mewn materion hawliau dynol Rwsieg, gan gynnwys Pussy Riot a’r gyfraith gwrth-hoywon.

7.45yh Trafodaeth yn ymwneud â’r profiad o fod yn LGBT yng Nghymru, gyda’n panel campus:

Jaci Taylor, maer lesbiaidd cyntaf y DU i benodi ei phartner yn faeres (Aberystwyth, 2000).

Gareth Lloyd Roberts, cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, cyn-gynhyrchydd Canolfan Mileniwm Cymru.

Paddy O’Malley, cydolygydd a sylfaenydd cylchgrawn The Aberystwyth EGO ac aelod o’r grŵp, Sgarmes.

Cadeirydd – Elisa Haf, yn frodorol o Aber a chanddi radd meistr mewn Gwleidyddiaeth Ryngwladol a diddordeb mewn ffeministiaeth o’r adain chwith.

Mae pob un o’r siaradwyr yn medru’r Gymraeg ac fe gynhelir y drafodaeth yn y Gymraeg a’r Saesneg gydag adnoddau cyfieithu ar y pryd ar gael. Dilynir gan sesiwn holi – cyfle i chi holi eich cwestiynau chi i’r panel.

8.45yh Toriad

9yh Trafodaeth a darlleniad gan Richard Margraff Turley o’i lyfr newydd, The Cunning House. Mae’r llyfr yn ymwneud â’r rhagfarnau homoffobaidd tuag at y diwylliant hoyw yn Llundain y rhaglywiaeth a’r ymosodiad ar The White Swan ‘molly house’.

9.15yh Cerddoriaeth amlieithog gyda’r crwniwr o Fachynlleth, Nicola Burgess a’i band.

10yh Diwedd – dewch am ddiod ym mar y Canolfan Celfyddydau ac i drafod themâu’r noswaith.

Amcangyfrif yw’r rhaglen. Gall yr amserlen newid yn ôl rhediad y noswaith.

Cyflwynir Aberration i chi gan Enfys Aber (Rhwydwaith Staff LGBT Prifysgol Aberystwyth) a SpringOut (digwyddiadau celfyddydol i fenywod, pobol LGBT a’u ffrindiau).

>>Prynwch tocynnau ar-lein>>

>>Ymunwch â’r digwyddiad Facebook>>

>>Gwelwch lluniau o’r Aberration diwethaf>>

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2014 Machynlleth

Cynhelir digwyddiadau Diwrnod Rhyngwladol y Merched yn Machynlleth gan grŵp lleol o fenywod, ‘Rhwydwaith Merched Bro Ddyfi’. Dyma ein rhaglen am y diwrnod:

Diwrnod Rhyngwladol y Merched 2014

International Women’s Day 2014 – English >>

Dydd Sadwrn 8 Mawrth, Clwb Bowlio Machynlleth

Cymraeg

11.30 y.b – 1.30 y.h ‘Rock Up!’
Sesiwn roc i ferched o bob oed – rhowch tro ar chwarae’r drymiau neu’r gitar fel seren roc hefo’r Rock Project. Am ddim.

2 y.h – 3 y.h – Beth mae cydraddoldeb i fenywod yn ei olygu i chi?
Sgwrs bywiog o dan arweiniad Elena Blackmore a Bec Sanderson o’r ‘Public Interest Research Centre (PIRC)’. Dewch i rannu eich syniadau. Merched yn unig. Am ddim.

3.30 y.h – 5 y.h – Blasu’r Gymraeg
Digwyddiad Cymraeg – cyfle i flasu a phrynu bwydydd gan ferched o fusnesau lleol. Croeso i bawb, yn cynnwys dechreuwyr pur. £2 wrth y drws, yn cynnwys paned.

6 y.h – 7 y.h ‘Hold Fast’
Perfformiad arbennig gan gwmni hanes-ar-lafar, ‘Unearthed’. Casgliad o leisiau merched lleol yn sôn am bynciau amrywiol, o lechi i’r enaid. Croeso i bawb. Am ddim.

8 y.h ‘Cabaret’
Noson o gerddoriaeth, comedi a darlleniadau yng nghwmni merched talentog yr ardal, yn cynnwys The Bung Bung Belles, Izzy Rabey, Julie Grady Thomas. Meic agored ar gael hefyd (cysylltwch â Helen Sandler o flaen llaw os am dair munud ar y llwyfan – helensandler@gmail.com)
Croeso i bawb dros 14 oed
£3 wrth y drws (£2 consesiwn, £1 i bobl yn eu harddegau, £8 i roddwyr/cefnogwyr)
Raffl

Ariennir gan Lywodraeth Cymru a Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru (Women’s Equality Network Wales)