Category Archives: Aberration

Queer-themed events for all at Aberystwyth Arts Centre

Aberration diary dates

Two dates for your diaries:

At Aberystwyth Arts Centre:

9 Feb 2019: HIDDEN WORLDS: Aberration LGBT History Month event in the evening, with a workshop beforehand. Speakers: Jane Traies, Clive Hicks-Jenkins. New theatre: Karen Fisher (aka Fish) presents Rebel Dyke. Afternoon workshop on ‘Doing LGBT+ History’ with Norena Shopland, Jane Traies, Jane Hoy. More info & booking coming soon. 

6 March: Joint event for International Women’s Day organised by WEN Wales, Aberystwyth University & Aberration. Details coming soon. 

Aberration Caernarfon 14/9/18

TICKETS /  TOCYNNAU>>

Aberration yn mynd i Gaernarfon
Aberration goes to Caernarfon

ENGLISH: [Cymraeg isod]
Aberration on Tour: Galeri Caernarfon
Friday 14 September 2018, 7.30pm
£10 in advance, £12 on the day

**BOOK NOW>>**

Our first time in Caernarfon! Music, drag, spectacle and spoken word: Maggi Noggi, Chocolat, Sadiq, Archibald Tactful, Sarah McCreadie, King Frankie Sinatra + more
Helen Sandler (© Keith Morris)

A cabaret night with an LGBT bite. Host Helen Sandler introduces a dazzling line-up of local and national talent, from circus to song. Expect quickfire words, irreverent laughs and gay abandon.

Frankie Sinatra
King Frankie Sinatra

Starring: Maggi Noggi: Wales’ Fiercest Drag-on. As seen on S4C’s The Salon, Maggi is Anglesey’s most famous queen. “You can take the girl out of the farm…”
Chocolat: Gypsy swing jazz quartet from Aberystwyth. Victoria Evans on vocal and violin, Jean-Louis Raimbaud and Steve Metcalfe on guitar, Norman Roberts on double bass… and you on your feet to dance!
Sadiq Sadiq: combines circus with elements of theatre, live art and dance to create stunning performances. Currently touring with Ockham’s Razor, Sadiq is also a winner of Mr Gay Great Britain and represented the UK at Mr Gay World in Malta.

Sadiq

Archibald Tactful: Proto-god, cement-lover and experimental dancer. “Laurie Anderson meets Groucho Marx” – FringeReview
Sarah McCreadie: Sharp spoken word from a rising star, who has performed everywhere from Newport to New York.
King Frankie Sinatra: Ol’ blue eyes is back! Frankie hosts the Kings of Clubs drag-king night in London. They have played everywhere from L Fest to Amsterdam; snuggled up on the sofa of This Morning; and hosted karaoke parties for Elizabeth Hurley. Their new show ‘Rebel Dyke’ will tour soon. 
+ Open mic: see below

Everyone’s welcome at this fun and friendly night, whether you’re gay, straight, trans… or whatever! Age guidance 16+

Includes open mic: to perform a song or read a poem in Welsh or English, email  aberrationcymru@gmail.com

Book your tickets now>>

Change of programme: sadly Mer Gân and Cortina Ford, both previously advertised, are unable to be part of the show this time.

Part of Aberration on tour, funded by Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwth University, Over the Rainbow Guesthouse. Diolch yn fawr!

++++

CYMRAEG:
Aberration ar Daith: Galeri Caernarfon
Dydd Gwener, Medi 14, 2018, 19:30
Ymlaen llaw £10 / £12 ar y dydd 

**ARCHEBWCH RWAN>>**

Maggi Noggi, Chocolat, Sadiq, Archibald Tactful, Sarah McCreadie, Cortina Ford a mwy
Maggi Noggi

Noson cabaret gyda naws LHDT. Bydd  Helen Sandler yn cyflwyno detholiad o dalent dawnus lleol a chenedlaethol, o syrcas i gân. Disgwylwch ymddiddan ffraeth, chwerthin afreolus ac afiaith heintus.
Maggi Noggi: Cwîn enwocaf a ffyrnicaf Ynys Môn a Chymru. Yn ymddangos ar Y Salon ar S4C. “Gallwch chi fynd a’r ferch o’r ffarm…”
Chocolat: Grŵp ‘gypsy swing jazz’ o Aberystwyth. Amser dawnsio!

Sadiq

Sadiq Sadiq: Sgiliau syrcas cyfoes a syfrdanol. Mae Sadiq yn perfformio efo Ockham’s Razor
Archibald Tactful: Proto-Dduw, carwr sment a dawnsiwr arbrofol. “Laurie Anderson meets Groucho Marx” – FringeReview
Sarah McCreadie: Siarad miniog gan seren newydd o Gaerdydd
King Frankie Sinatra: Caneuon Sinatra
Meic agored: gweler isod

Mae croeso i bawb yn y noson hwyliog a chyfeillgar hon, p’un a ydych chi’n hoyw, yn syth, yn draws … neu beth bynnag! Arweiniad oed 16+

Yn cynnwys meic agored: i berfformio cân neu ddarllen cerdd yn Gymraeg neu Saesneg,
e-bostiwch aberrationcymru@gmail.com

Tocynnau>>

Cefnogwyr: Mae Aberration ar daith yn ystod yr haf drwy nawdd hael Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a gwesty llysieuol Over The Rainbow. Rhaglenwyd y daith gan SpringOut ac Enfys Aber. Diolch yn fawr iawn i bawb!

Aberration Alternative Village Show / Sioe Pentref Amgen

A fabulous night was had by all! Photos by Keith Morris>>
Sioe Pentref Amgen Aberration Alternative Village Show

Gwener 17 Awst 8yh (Drysau’n agor am 7.30yh am beirniadu a stondiau)
Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth: Y Tŷ Haf £12 / £10 (Arweiniad oed 16+)  TOCYNNAU>>

Friday 17 August 8pm (doors open for judging and sideshows 7.30pm)
Aberystwyth Arts Centre: Summer House, £12 / £10 concs (Age guidance 16+) TICKETS>>

Dewch yn llu, ymunwch â ni am sioe pentref amgen wrth i Aberration fynd o dan y gynfas am y tro cyntaf erioed! Bydd tocynnau yn caniatau mynedfa i bopeth yn cynnwys y cystadlaethau. Digwyddiad yn bennaf yn Saesneg.

Join us to queer up the village show, as Aberration goes under canvas for the first time ever! Tickets cover the whole evening including competitions. Event mainly in English.

Gwisg ffansi – meddyliwch cabaret yn cwrdd â sioe’r pentref yn cwrdd â’n byd LGBTQIA+. // Dress with pizazz – think cabaret meets village show meets our LGBTQI+ world.

Er mwyn eich adloniant ac i’ch ymhyfrydu…
FOR YOUR EDIFICATION & DELIGHT…

Andrew Logan (by Philippe Vogelezang)

Ar y soffa gyda Andrew Logan – yr arlunwyr chwedlonol (dyfeisiwr y Miss Byd amgen a’r Amgueddfa Cerflunwaith ym Merriew) bydd yn sgwrsio gyda’n cyflwynydd Helen Sadler am ei fywyd disglair.

On the Sofa with Andrew Logan – the legendary artist (creator of Alternative Miss World and the Museum of Sculpture in Berriew) will be chatting about his glittery life with our host, Helen Sandler.

Quercus Burlesque – Alawon swmpus gan bumawd o glerwyr chwit-chwat.
Quercus Burlesque – stomping melodies from a quintet of maladjusted minstrels

Quercus Burlesque band playing
Quercus Burlesque

Cortina Ford – burlesque ar y set gefn
Cortina Ford – burlesque on the back seat

Sioe Dalent Pentref Aberration – gair ar lafar, cwîns a hwyl y syrcas
Aberration Village Talent Show – spoken word, drag and circus acts strut their stuff

Coroni’r wisg orau / Best Costume – Crowning

Hwyl gyda lluniau gwisg ffansi  / Dressing-up Photo Fun

Sioe Cŵn wedi’u stwffio / Stuffed Dog Show – bring your favourite toy pooch! The show will be in the interval – enter your favourite stuffed doggie, any age, size, shape. Prize for best in show. No live dogs permitted.

Tombola elusennol a mwy
Charity Tombola + More

Dosbarthiadau Cystadlu
COMPETITION CLASSES

 

 

 

 

 

 

 

Cyrraedd am 7:15y.h. er mwyn arddangos eich…

 • Cacennau a teisennau gwych
 • Ffrwythau neu llysiau selebs
 • ‘Titfer Tat’ – Het ffansi o nwyddau wedi’u ailgylchu
 • Esgidiau fflora a ffawna

Fel y mae ym mhob sioe bentref lleol, mae meini prawf cystadlu llym yn berthnasol.  Manylion>>

Arrive at 7.15pm to enter your…

 • Fabulous Fairy Cakes and Sponges
 • Celebrity Vegetable or Fruit
 • Titfer Tat – hat from recycled materials
 • Flora and Fauna in Footwear

As in all the best village fairs, strict competition criteria apply – click here for details>>

BOOK NOW AND LET’S MAKE THIS OUR BEST NIGHT EVER! // ARCHEBWCH RWAN!
TOCYNNAU>>   TICKETS>>

Cefnogwyr: Mae Aberration ar daith yn ystod yr haf drwy nawdd hael Cyngor Celfyddydau Cymru, Llywodraeth Cymru, Y Loteri Genedlaethol, Prifysgol Aberystwyth a gwesty llysieuol Over The Rainbow. Rhaglenwyd y daith gan SpringOut ac Enfys Aber. Diolch yn fawr iawn i bawb!

Supporters: Aberration is on tour this summer with funding from Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwyth University and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber. Diolch yn fawr i bawb! 

‘Aberration’ yn mynd i’r Eisteddfod

Aberration ar Daith: Yr Eisteddfod

Dydd Gwener Awst 10fed, 1pm, Llwyfan y Llannerch (Picnic 4a6)
Eisteddfod 2018, Bae Caerdydd

Yr awdur a’r darlledwr Mike Parker sy’n cyflwyno detholiad o cabaret hoyw blasus. Harmoniau o’r enaid gan Mer Gân, a llenyddiaeth llafar gan aelodau Cywion Cranogwen.

[Eng:] Aberration’s first visit to the National Eisteddfod is presented by Mike Parker, with music from Mer Gân and spoken word from Cywion Cranogwen. On the ‘Llanerch’ stage in Cardiff Bay at 1pm on Friday 10 August. Free entry. Event in Welsh.

Mae Aberration yn noson gelfyddydol LHDT+ yn Aberystwyth, sy’n teithio dros yr haf gyda chefnogaeth gan Brifysgol Aberystwyth, Cyngor Celfyddydau Cymru, Y Loteri, Lywodraeth Cymru, Gwesty Over the Rainbow. Diolch yn fawr. 

Aberration goes to L Fest

Aberration goes to L Fest

Mae Aberration yn mynd i ‘L Fest’

Cabaret: 7yh Sadwrn 14 Gorffennaf 2018, Llandudno
Aberration is going on tour for the first time this summer, starting at L Fest in Llandudno. We will put on a fabulous cabaret at 7pm on the Saturday night, 14 July 2018.
Frankie Sinatra
Frankie Sinatra

Take your seat for the Aberration Cabaret, hosted by Helen Sandler. With Archibald Tactful – proto-god, cement-lover and experimental dancer; Ali Cocks twirling from the aerial hoop; sharp spoken word from radio star Sarah McCreadie; the mellow voice of Frankie Sinatra… and the world’s first Sex Noise Orchestra, conducted by Rachael Clerke.

L Fest is a whole weekend of music, arts, comedy and workshops for lesbian and bi women, and their friends and families of all genders. The festival is now SOLD OUT. If you are lucky enough to have a ticket, this includes entry to the cabaret (subject to room capacity). Good access.

Aberration launched in Aberystwyth five years ago and is now hitting the road with funding from Arts Council of Wales, Welsh Government, National Lottery, Aberystwyth University, and Over the Rainbow vegetarian guesthouse. Programmed by SpringOut and Enfys Aber (Aberystwyth University’s LGBT staff network). Expect the unexpected!

Aberration on Tour / Aberration ar Daith

Tour dates:

Sarah McCreadie

14 July / 14 Gorffenaf, L Fest, Llandudnolfest.co.uk
with spoken word artist Sarah McCreadie & cabaret surprises

10 Awst, 1yh, Eisteddfod, Llwyfan Y Llannerch, Caerdydd: eisteddfod.cymru
10 August, 1pm, National Eisteddfod, Llannerch stage, Cardiff: eisteddfod.wales

17 August, 8pm, ‘The Summer House’ (marquee), Aberystwyth Arts Centreaberystwythartscentre.co.uk
17 Awst, 8yh, ‘Y Tŷ Haf’ (pabell), Aberystwyth Arts Centreaberystwythartscentre.co.uk/cy

14 September, 7.30pm, Galeri Caernarfon
14 Medi, 7.30yh, Galeri Caernarfon

More details coming soon. We are grateful to Arts Council Wales for a grant to support the tour, using funds from National Lottery. Other funders include Aberystwyth University. Diolch yn fawr iawn!

Aberration on the Red Carpet

film still
Emma Lloyd as ‘Powertool Personage’ in Avocados Are Not the Only Fruit

Aberration on the Red Carpet

17 May 2018 at 7pm
Aberystwyth Arts Centre Studio

(Cymraeg isod) FREE ADVANCE TICKETS FROM ABERYSTWYTH ARTS CENTRE BOX OFFICE (01970 623232):
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/talks-spoken-word/aberration-red-carpet

A showcase of short films from the Iris Prize and creative writing from the Write It Out community project. Featuring the premiere of our own Aberration film, Avocados Are Not the Only Fruit.

This is a free event to mark IDAHOBIT Day (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia). Come and celebrate our LGBT+ fabulousness through community stories, poems and films!

Made possible by: Iris Prize, Literature Wales, SpringOut, Enfys Aber, Aberystwyth University and Aberystwyth Arts Centre.

CYMRAEG:

Tocynnau ymlaen llaw am ddim yn Swyddfa Tocynnau Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth (01970 623232):
https://www.aberystwythartscentre.co.uk/cy/talks-spoken-word/aberration-red-carpet

7yh ar 17 Mai yn Stiwdio Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth

Ymunwch â ni! Straeon cymunedol, barddoniaeth a ffilmiau. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, am Diwrnod Rhyngwladol yn erbyn Homoffobia, Thrawsffobia a Biffobia.

Cefnogir gan Wobr Iris, Llenyddiaeth Cymru, SpringOut, Enfys Aber, Prifysgol Aberystwyth a Chanolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

International Women’s Day 2018 Aberystwyth

Forward Together

International Women’s Day
Thursday 8 March  2018
Ceredigion Museum, Aberystwyth
Doors open 6.30pm

{Cymraeg>>}

English: To mark International Women’s Day, Ceredigion Museum presents a stimulating evening of talks and discussion, followed by music from the Bung Bung Belles.

A diverse panel of local women campaigners will speak about how we can work towards an equal world. With a museum talk beforehand and audience discussion at the end, this promises to be an inspiring night. All welcome. Organised in partnership with Aberration.

Chair: Jo Hopkins Panel: Amal Abu-Bakare, Andrea Hammel, Kate Rose, Michelle Pooley

£6 Concession: £5

Ceredigion Museum, Terrace Road, Aberystwyth

FULL PROGRAMME: 

Bookstalls with Honno Publishers and Planet Magazine

Charity Chocolate Egg raffle for Aberaid and West Wales Domestic Abuse Service

7.00  Gallery: talk about artist Seren Morgan Jones with Alice Briggs Assistant Curator.

7.15 Time to chat and settle in for the evening. Bar open. 

7.30  Video

7.35 Welcome by Carrie Canham, Museum Curator. 

7.40 Jo Hopkins, Aberystwyth University and Senior Sponsor of the Home Office Gender Equality Network: Why does Wales need an International Women’s Day? 

8.00 Women and activism: panel discussion chaired by Jo Hopkins

Andrea Hammel, Aberaid’s work with refugees

Kate Rose, Trans Champion within the Welsh Government, on transactivism

8.20  Q&A

8.30 Amal Abu-Bakare, Aberystwyth University, on race, Islamic feminism and intersectionality.

Michelle Pooley, Director, West Wales Domestic Abuse Service, on the work of her organisation. 

8.50 Q&A 

9.00 Thanks from Carrie Canham

Contribute to story wall and filming.

Break for refreshments

9.30  Charity Chocolate Egg Raffle with Carrie Canham

9.40  Harmonies from the Bung Bung Belles 

10.30 EndsThe evening will be filmed by Amy Daniel – an opportunity to have your voice heard
Photographer: Jess Rose
Event funded by WEN

 

——————–

Write It Out: creative writing workshops

WRITE IT OUT!

Creative Writing Workshops

Have you got a story to tell from your own life or your wild imagination?
Do you want to find out more about writing, or take your writing in new directions? 

Helen Sandler is leading a series of creative writing workshops (in English) for LGBTQI+ adults, in Aberystwyth.

 • Starts Tues 20 March 6.30-8.30pm
 • Six workshops (20/3, 27/3, 10/4, 17/4, 24/4, and 1/5 or 8/5 to be confirmed)
 • For lesbian, gay, bi, queer, trans, non-binary, genderqueer and intersex people
 • Enjoyable and supportive atmosphere
 • A chance to write both poetry and short stories
 • Showcase reading on 17 May for IDAHOBIT Day
 • Suitable for beginners and more experienced writers
 • Age 18+
 • Only £15 for the whole course (or let us know if you can’t afford this).

Aberystwyth University have kindly offered a room on campus for the sessions. The course is run with funding from Literature Wales.

Email Helen to sign up: helensandler@gmail.com

Helen Sandler is a writer and editor based near Machynlleth. She has published two novels and various edited anthologies. Helen is the host and co-programmer of Aberration, the LGBT+ arts night in Aberystwyth.  She has run writing courses in Liverpool and London and looks forward to sharing her enthusiasm with a new group closer to home.

Comments from participants in Helen’s last project:
‘The whole course was transfantastic!’
‘I’m pleased about feeling accepted and making friends’
‘I found the feedback useful and inspiring’
‘It was an amazing course which has really helped my writing skills, improving my confidence’
‘I am pleased that with the group’s support, I will be able to read to an audience.’

Note: For those further south, a similar course is available in Carmarthen with another tutor, Karen Brewer. We hope to publish a joint pamphlet from the two projects and bring the two groups together at the showcase reading.

Aberration: Forbidden Lives {Eng}

Aberration:

FORBIDDEN LIVES

{Cymraeg>>}
23 February 2018,  7.45pm in the Studio at Aberystwyth Arts Centre
A special evening marking LGBT History Month UK
Booking: Tickets from Aberystwyth Arts Centre>>

Join us for an evening of short talks and performances about the hidden histories of LGBT people in Wales (and a corner or two of England).

Mike Parker will give us a sneak preview of a work in progress: ‘On the Red Hill’. A celebratory study of the ‘queer rural’ through the true tale of a gay couple, together since 1949, who moved from Bournemouth to mid Wales in 1972.  To be published in May 2019 by William Heinemann.

Members of Glitter Cymru, Cardiff’s BAME LGBT social group, will talk about their fabulous short film, made with Iris Outreach. Glitter follows the struggles of a gay asylum-seeker, a non-binary person and a pansexual woman to live their full glittery lives.

This is also a chance to talk about the film that Aberration will be making with Iris.

This will be the Mid Wales launch of historian Norena Shopland’s new book, Forbidden Lives (Seren, £12.99). This is a fascinating and thoroughly researched collection of true stories about the people who came before us in LGBT Wales. Norena will tell us how she decided who to include in the book as well as discussing the difficulties she faced with this groundbreaking project.

We are also holding a Book Club with Enfys Aber at 6pm on 12 Feb to discuss this very book, in Aberystwyth Arts Centre bookshop!

‘An Extraordinary Female Affection’ – The Life and Love of the Ladies of Llangollen: Sarah Ponsonby and Eleanor Butler were two upper-class Irish women who eloped to Wales. But was this an 18th-century romantic friendship, or a prototype lesbian marriage? A lively re-imagining by Jane Hoy and Helen Sandler, in beaver hats.

Tom Marshman returns to Aberration to test out a new piece of theatre in development. The Geoffrey Train explores a chain of criminal cases in Somerset in the 1950s which began with a ‘pretty policeman’ and a young man on a train.

Sponsors: Generously supported by Over the Rainbow vegetarian country retreat and Aberystwyth University.

This fabulous event full of new work is going to sell out well before the night so book now to avoid disappointment. See below.  

 

HOW TO BOOK & MORE GOOD STUFF: 

Booking: Tickets from Aberystwyth Arts Centre>>

Online updates: Facebook event here>>

Aberration groupies should also join our Facebook group>>
You will get all the latest news as it happens. If we don’t know you, Facebook will ask you a couple of questions before admitting you to the throng. Just checking you’re not a troll – but of course I know you’re not, darling.

More events throughout February: LGBT History Month in Aberystwyth>>

Subscribe to our Aberration mailing list+++++